Norisinājies pirmais kartēšanas pasākums Pārgaujas novadā

Kas ir “brīvas pieejas karte” internetā un kā panākt to, lai kartē redzamā informācija būtu pēc iespējas aktuālāka? Kā pašiem ievadīt datus kartē? Uz šiem jautājumiem gan teorētiski, gan praktiski atbildes meklēja OpenStreetMap kartēšanas pasākuma dalībnieki.

Projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” ietvaros 16. jūnijā tika īstenots pirmais kartēšanas pasākums Pārgaujas novadā. Pasākuma mērķis bija pilnveidot Straupes ciema karti, kas ikvienam ir brīvi pieejama internetā www.OpenStreetMap.org mājaslapā un tiek izmantota kā pamatne jaunizveidotajā mobilajā aplikācijā “Straupe – Explore HANSA” (iOS un Android versijai), kur savukārt pieejama informācija par tūrisma objektiem Straupē un tās apkārtnē.

Piķiera namiņš Straupē

Piķiera namiņš Straupē

Pasākums iesākās ar OpenStreetMap Latvijas vēstnieka Riharda Olupa stāstu par OpenStreetMap konceptu – brīvas pieejas karti, kura ir operatīvi papildināma un bez maksas izmantojama visdažādākajiem mērķiem. 2004. gadā Anglijā izveidotais projekts nu jau izaudzis par vērienīgu, globālu datubāzi, kuras datus izmanto tādas populāras lietotnes kā MAPS.ME, City Maps 2Go un PokemonGo. Kartes popularitāte pieaug ar katru dienu un nu jau tā plaši tiek izmantota tūrismā, pašvaldībās, biznesā un citviet viena vienīga iemesla dēļ – kartes satura veidošanā var piedalīties ikviens.

Pasākuma dalībnieki apgūst teoriju

Pēc teorētiskā ievada un pasākuma plāna izklāsta dalībnieki sadalījās divās grupās. Tika izvēlētas divas kartēšanas teritorijas – Mazstraupes pils un estrādes apkārtne, lai nokartētu kartē trūkstošos elementus – estrādi, sporta laukumus, gājēju celiņus un stāvlaukumus, ceļus un apstādījumus.

Pasākuma dalībnieki praktiskās darbības laikā, kas iemūžināta arī ielas skatu veidošanas un uzkrāšanas programmā Mapillary.com

Lai “ievāktu” aktuālos datus, tika izmantotas maršrutu fiksējošas mobilās aplikācijas, piemēram, Endomondo, globālās pozicionēšanas sistēmas, fotoattēlu un ielas skatu uzkrāšanas programma Mapillary un karšu izdrukas, tajās ar zīmuli atzīmējot nepieciešamās izmaiņas. Pēc pāris stundu darbošanās dabā, dalībnieki atgriezās Straupes pagasta sporta zāles datorklasē, kur OpenStreetMap karte tika papildināta ar iegūto informāciju un datiem. Jāatzīst, ka tieši datu ievade izvērtās par garāko pasākuma daļu, jo dalībnieku interese un zinātkāre bija ārkārtīga liela un apbrīna vērta.

Straupes ciema karte OpenStreetMap.com vietnē pirms un pēc pasākuma

Paldies ikvienam pasākuma dalībniekam, kas atnāca un nenobijās no sarežģītajiem terminiem, iepazina kartes veidošanas principus un palīdzēja papildināt Straupes ciema centra karti ar nozīmīgu kartogrāfisko informāciju. Īpašs paldies Guntim Pužulim par pasākuma tehnisko nodrošinājumu!

Liene Zilvere, projekta HANSA asistente Pārgaujas novada pašvaldībā

One thought on “Norisinājies pirmais kartēšanas pasākums Pārgaujas novadā

  1. Pingback: ĢISnet » Arhīvs » OSM kartēšana Straupē

Leave a Reply