Pieejams ortofoto infrasarkanajā spektrā

Turpinot atbalstīt atvērto un brīvpieejas datu iniciatīvu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izlēmuši publicēt jaunu brīvpieejas datu WMS servisu – ortofoto servisu infrasarkanajā spektrā. WMS serviss pieejams: http://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities .

Ortofoto kartes infrasarkanajā spektrā ļauj daudz labāk saskatīt nianses, kas parastajā spektrā neizceļas, kas varētu būt īpaši noderīgi šo servisu lietotājiem meža un lauksaimniecības nozarēs. Ortofoto infrasarkanajā spektrā ir pieejams kopā ar citiem LVM GEO nodrošinātajiem salikumiem (ieskaitot LVM meža kvartālu servisu). Jaunais pakalpojums sagatavots izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 5. un 6. uzlidojuma datus, tos apstrādājot un publicēšanai izmantojot GeoServer.

Ortofotokarte infrasarkanajā spektrā

Datu sagatavošanā izmantots: Ortofotokarte infrasarkanā spektrā © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2013.-2017.

Kādēļ daudzas lietas parastajā spektrā (RGB), kurš pieejams klasiskajā ortofoto, neizceļas? Un kādēļ infrasarkanais ortofoto ir vispiemērotākais veģetācijas analīzei? Varētu teikt, ka visas detaļas slēpjas otrpus attēla – tajā elektromagnētiskajā spektrā, kuru cilvēka redze nespēj uztvert. Infrasarkanais spektrs, kurš neietilpst redzamajā gaismā sniedz daudz informācijas par augu veselības stāvokli, kuru cilvēks ne vienmēr pietiekami ātri spēj pamanīt ar savu redzi. Tādējādi infrasarkanie attēli spēj vizualizēt neredzamo enerģijas daļu.

Tuvā infrasarkanā gaisma, kura tiek saņemta no veģetācijas un objektiem uz zemes, vienkārši sakot, raksturo objekta dzīvīgumu un enerģijas apriti tajā. Varētu izdalīt divus vienkāršus indikatorus objekta identificēšanai:

  • Ja objekts ir sarkanā krāsā, tas visticamāk nav mākslīgi veidots;
  • Jo sarkanā krāsa ir spilgtāka, jo augs ir vitālāks, tajā aktīvi norit dzīvības procesi.

Augi izmanto redzamās gaismas zilo un sarkano spektru kā barības vielas absorbējot to, bet zaļā gaisma netiek izmantota pietiekamos apmēros, tādēļ tā tiek atstarota un cilvēka acs pieņem to, ka augi ir zaļā krāsā. Līdzīgi notiek arī ar infrasarkano starojumu – veseliem augiem nav nepieciešams infrasarkanais starojums, jo tie nespēj to pārvērst derīgā enerģijā. Veselos augos, funkcionējošos fotosintēzes procesos, infrasarkanā gaisma netiek absorbēta. Tādēļ tas tiek atstarots, kas veido sarkano krāsu intensitāti infrasarkanajā ortofoto.

Sīkāka informācija par brīvpieejas datiem un servisiem pieejama www.lvmgeo.lv/dati .

Leave a Reply