Pieejams veģetācijas virsmas augstuma modelis

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padarījusi publiski pieejamu veģetācijas augstuma virsmas modeļa WMS servisu. Šis serviss, tāpat kā jau pieejamais zemes reljefa modeļa serviss, klāj gandrīz pusi Latvijas teritorijas (vairāk kā 32 900 km2). Tas pilnībā sedz Kurzemi, lielāko daļu Zemgales, kā arī nelielu daļu Vidzemes un Latgales.

Veģetācijas un reljefa slāņu salīdzinājums

Pieejamo datu pārskats

Veģetācijas virsmas augstuma modelis raksturo sapludinātu veģetācijas virsmu, kas nolīdzina individuālu koku izmērus un vairāk atbilst mežaudzes vidējiem rādītājiem. Virsmas modelis izsaka veģetācijas maksimālo vidējo augstumu ar izšķirtspēju ik pēc diviem metriem. Dati attēlo veģetācijas augstumu noteiktā punktā virs zemes virsmas.

Veģetācija iekrāsota no tumši zaļas, kas simbolizē zemu veģetāciju, līdz sarkanai, kas simbolizē augstu veģetāciju.

Veģetācijas augstums metros

Pieejamo datu paraugs

Veģetācijas augstuma virsmas modeļa servisu ir veidojuši LVM attālās izpētes eksperti, izmantojot manuāli klasificētus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) 2013. – 2016. gada aerolāzerskenēšanas datus. Analizējot servisā redzamos datus, jāņem vērā, ka dati ir ievākti no 2013. gada līdz 2016. gadam, līdz ar to dažās vietās veģetācijas augstums varētu būt būtiski mainījies. Līdz ko būs pieejami LĢIA aerolāzerskenēšanas dati par jaunām teritorijām, serviss tiks papildināts.

Veģetācijas virsmas augstuma modeļa WMS serviss:

http://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=public:LIDARHeight2m

Šis serviss, kā arī citi brīvpieejas ģeotelpiskie dati un servisi, atrodams LVM GEO ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju mājaslapas “Datu” sadaļā –  http://www.lvmgeo.lv/dati .

Leave a Reply