Brīvi pieejams zemes reljefa modeļa serviss un augstumlīkņu dati

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ir publicējusi un padarījusi brīvi pieejamu zemes reljefa modeļa servisu un augstumlīkņu ģeotelpiskos datus par pusi no Latvijas teritorijas.

Kolkas bāka

Zemes reljefa modelis jeb digitālais reljefa modelis (DTM) ir zemes reljefa reprezentācija, kuru veidojot ar datorprogrammu palīdzību tiek novākti objekti no zemes virsmas (ēkas, veģetācija, u.c.), kā arī tiek izceltas reljefa formas. Augstumlīknes jeb horizontāles ir līnijas, kas savieno reljefa punktus ar vienādu augstumu, reprezentējot reljefa formas augstumu un augstuma starpību starp tām. Pielietojums šādam modelim un augstumlīkņu datiem ir ļoti plašs, tie var tikt izmantoti lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, arheoloģijā, infrastruktūras projektēšanā, militārajā jomā, zinātnē un daudzās citās nozarēs.

Zemes reljefa modeli ir veidojuši LVM attālās izpētes eksperti, izmantojot manuāli klasificētus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) 2013. – 2016. gada aerolāzerskenēšanas datus. Zemes reljefa modeļa serviss klāj gandrīz pusi no Latvijas teritorijas (vairāk kā 32 900 km2), tas pilnībā sedz Kurzemi, lielāko daļu Zemgales, kā arī nelielu daļu Vidzemes un Latgales. Zemes reljefa modelis brīvi pieejams jebkuram interesentam WMS servisa veidā.

Pieejamo datu pārskats

Augstumlīkņu datu slānis šai pašai teritorijai satur informāciju par augstumlīknēm ar 2 metru soli. Dati sagatavoti automātiski, izmantojot zemes reljefa modeli ar 15 metru izšķirtspēju, kas veidots no LIDAR zemes punktu mākoņa (LĢIA 2013. – 2016. gada aerolāzerskenēšanas dati). Automātiski ģenerēti dati izteikti līdzenās zemes reljefa vietās veido cilpas, savienojot iespējami daudz vienādas vērtības augstumpunktus. Šādas cilpas augstumlīkņu datos vērojamas uz ūdeņiem, purvos un līdzenumos. Šobrīd manuāli precizēti dati nav pieejami, jo tam ir nepieciešams liels speciālistu laika resurss. Manuāli labotus datus, augstākas detalizācijas un mazāka horizontālā soļa datus piedāvājam kā maksas pakalpojumu.

Pieejamo datu paraugs

Līdz ko būs pieejami LĢIA aerolāzerskenēšanas dati par jaunām teritorijām, serviss un dati tiks papildināti. Zemes reljefa modeļa serviss un augstumlīkņu ģeotelpiskie dati atrodami LVM GEO ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju mājaslapas “Datu” sadaļā –  http://www.lvmgeo.lv/dati .

One thought on “Brīvi pieejams zemes reljefa modeļa serviss un augstumlīkņu dati

 1. Šis ir tik ļoti brīnišķīgi. Mēs vairs neizskatāmies kā pilnīgi pastarīši salīdzinājumā ar visām citām valstīm 🙂

  Ātrais howto pielikšanai JOSM:
  * Edit -> Preferences -> WMS/TMS
  * spiežam pogu ar “+” un “WMS” (reģions labajā pusē, apakšā)
  * “Enter service URL” iekopējam http://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=public:ZemeLKS
  * klikšķinām “Get layers”
  * “Select layers” sadaļā iezīmējam “ZemeLKS”, spiežam “OK”. Padarīts 🙂

Leave a Reply