Humānā karte – OSM palīdz Haiti

220px-EscombrosBelAir5_Edit1OpenStreetMap karti var izmantot dažādiem mērķiem – maršruta atrašanai, reklāmas materiāla veidošanai… jebkam, un bez maksas. Tomēr ir kāda joma, kurā OpenStreetMap (OSM) ir unikāls risinājums – dabas katastrofu, militāro konfliktu un citās problēmsituācijās tas palīdz nodrošināt humānās palīdzības sniegšanu. Šobrīd aktivitātes koordinē OpenStreetMap humānā komanda (Humanitarian OpenStreetMap Team, HOT), bet atskatīsimies uz dabas katastrofu, kas šo iniciatīvu veicināja – zemestrīci Haiti galvaspilsētā Portoprinsā.

2010. gada 12. janvārī 25 kilometrus no Haiti galvaspilsētas Portoprinsas (Port-au-Prince) notika postoša 7 magnitūdu zemestrīce. Tajā bija vairāk nekā 220 tūkstoši bojāgājušo, lieli ēku bojājumi – ēkas šajā reģionā bija ļoti vienkāršas un nepavisam nebija paredzētas zemestrīces pārdzīvošanai.

800px-Haiti_Earthquake_building_damage

Daudzas organizācijas devās palīgā, bet jau pirms ierašanās bija skaidrs, ka būs grūti atrast ceļu, rajonus ar sagrautām ēkām u.t.t. Protams, zemestrīce bija izraisījusi izmaiņas – kalnu nogruvumi aizšķērsoja ceļus, mainītas upju gultnes ceļus izskaloja… bet, neņemot vērā postījumus, pieejamās reģiona kartes bija 30-40 gadus vecas. Šādā situācijā grūti pat saprast, kur atrodas apdzīvoti reģioni.

OpenStreetMap nāk palīgā

Tūlīt pēc zemestrīces OSM humānā komanda, kura darbību bija uzsākusi iepriekšējā – 2009. gadā, aicināja palīgā kartētājus, lai uzlabotu pieejamo informāciju. Sākotnējais aicinājums bija nācis no Apvienoto nāciju misijas Haiti:

Nepieciešama spontānu apmetņu kartēšana reģionā

Tomēr atsaucās ne tikai OSM kopiena – ārkārtīgi liela nozīme bija ASV kompānijas GeoEye ziedotajiem reģiona satelītuzņēmumiem, kuri tika iegūti ļoti drīz pēc zemestrīces. Izmantojot šos satelītuzņēmumus un citu informāciju, OSM kopiena ķērās pie darba. 48 stundu laikā tapa līdz šim detalizētākā Haiti karte. Tajā bija ne tikai ceļi, upes un okeāns, pat svarīgāk – tajā tika attēlota katra ēka, kā arī tās statuss – sagrauta vai nē. Bieži arī tika novērtēta ēkas bojājumu pakāpe procentuāli, tādējādi ļaujot veidot kartes, kas parādīja bojājumu koncentrāciju.

geoeye_haiti

GeoEye Haiti satelītattēls drīz pēc zemestrīces

Protams, tika ņemts vērā Apvienoto nāciju misijas aicinājums, un kartē parādījās arī apmetnes, medicīniskās palīdzības sniegšanas vietas un cita veida informācija, kas būtu noderīga glābējiem. Rezultāts bija ne tikai ārkārtīgi detalizēta karte, bet arī karte ar īpašu, glābējiem noderīgu informāciju.

port-au-prince-custom_map

Redzamas sagrautās ēkas (sarkanie krusti), medicīniskās palīdzības punkti, apmetnes un citi objekti

Kompānija ItoWorld izveidoja video, kurā parādīta aktivitāte šajā reģionā tūlīt pēc zemestrīces:

Kartēšanas rezultātu izmantošana

Lai gan kartes uzlabojumi priecē, īpašu gandarījumu OSM kopienas dalībniekiem sniedz darba rezultātu izmantošana palīdzības sniegšanai. OSM datus Haiti izmantoja Sarkanā krusta, ASV armijas, Pasaules bankas un citu organizāciju pārstāvji.

OpenStreetMap dati GPS iekārtā

OpenStreetMap dati GPS iekārtā

Daudzviet tika izveidotas darba grupas, kuras saņēma SMS ziņojumus vietējā valodā, tulkoja tos un atzīmēja kartē, kur nepieciešama palīdzība:

haiti_messages

Palīdzības sniedzēji izmantoja OSM datus ne tikai GPS iekārtās, bet arī kā tradicionālas, drukātas kartes. Šajā gadījumā Eiropas komisijas humānās palīdzības sniedzēji ieradās Haiti un lūdza OSM, jo bija uzzinājuši, ka tā ir pati labākā pieejamā Haiti karte:

haiti-printed-map

Arī Pasaules bankas misija Haiti izdrukāja lielu OSM karti, kura tika izmantota sākotnējās palīdzības sniegšanas un rekonstrukcijas plānošanā.

Drukāta OpenStreetMap karte Pasaules bankas birojā

Drukāta OpenStreetMap karte Pasaules bankas birojā

Pirms un pēc

Lai saprastu, cik lielu darbu kopiena paveica 48 stundu laikā, atliek salīdzināt šos divus attēlus. Karte pirms zemestrīces:

haiti_before

Karte 48 stundas vēlāk:

haiti_after

Lasām vēl (angliski)

Šī tēma bija aktuāla daudziem medijiem un cilvēkiem. Piemēram, tīmekļa (world wide web, www) autors Tim Berners-Lee TED lekcijā, stāstot par OpenStreetMap, īpaši izcēla Haiti gadījumu (par OSM – sākot no 03:33, bet interesants ir viss video 🙂 )

Par šo veiksmes stāstu ziņoja BBC (bildes), Guardian, Forbes, National Geographic un daudzi citi.

Ko tālāk?

Vai ar Haiti OSM humānie projekti apsīka? Tieši otrādi, šī projekta lielā publicitāte palīdzēja piesaistīt vairāk palīgus un informēja potenciālos kartes datu lietotājus. Drīzumā mēģināsim informēt par OSM humānās komandas citiem veikumiem.

One thought on “Humānā karte – OSM palīdz Haiti

  1. Jāpiezīmē, ka OpenStreetMap ar Pasaules bankas palīdzību joprojām strādā uz vietas Haiti un šogad plāno algot vēl divus brīvprātīgos.

Leave a Reply