Autortiesību slazdi kartēs. Šķērsiela.

Šis ir atgādinājums tam, ka jebkura karte ir neprecīza un satur kļūdas. Dažas no kļūdām maldinošas. Lielākā daļa no kļūdām var tikt izmantota kā autortiesību slazdi. Un brīvai  kartei (kā OSM) slazdus nevajag!

Tātad ir konkrēts, garlaicīgs Siguldas privātmāju rajons.
Kartējot šo vietu OSM, uzmanību pievērsa dīvainība – visās komerciālajās kartēs iezīmēta viena šķērsiela, kuru dabā nevar atrast. Šeit ir visu datu avotu salīdzinājums.

Komerciālo karšu fragmenti šeit izmantoti „pētniecības, polemiskos un kritiskos nolūkos”.

Continue reading